Hodiny XV.

6,800 

Popis

Zatím moje největší hodiny. Jemnou řezba kolem kontrastuje s masivem dubu.  Dřevo je ošetřeno šelakem, proto je zabarvení medové. Rozměry 25 x 75 cm.

V mytologii byl dub často spojován s bohy. Spojitost si zasloužil s mocí nad počasím, zejména s bohem bouře a blesku. Dub je totiž silně elektricky vodivý, má hluboko zapuštěné kořeny a rád roste nad spodními prameny, a proto do něho skutečně blesk uhodí častěji nežli do jiných stromů. Bůh Zeus byl považován za boha dubu, ale dub byl zasvěcen i dalším bohům oblohy. Díky vládě dubu nad blesky se často používal ve válce. Ovšem dub sám není žádný bojovník. Společně s dlouhým seznamem ekonomického užitku má dub spíše pečovatelské a rodičovské vlastnosti a proto se hojně užívá v léčitelství. Medová barva se změnila po použití šelaku.